VKSND TP.HCM xin lỗi công khai ông Nguyễn Văn Khẩn