1
Xác định đe dọa gây thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước dựa trên những yếu tố nào?

Việc xác định đe dọa gây thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước dựa trên mấy yếu tố? Căn cứ tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định như sau: Xác định đe dọa gây thiệt hại...

Leo cột điện khi không có nhiệm vụ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng?

Leo cột điện có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 14/2014/NĐ-CP có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực điện lực như sau: Các...

Đọc nhiều

0979800000