1
Pháp nhân thương mại có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng nếu phạm tội vi phạm quy định về cạnh tranh đúng không?

Pháp nhân thương mại có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng nếu phạm tội vi phạm quy định về cạnh tranh? Căn cứ vào Điều 217 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 50 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình...

Việc gửi bản án hình sự sơ thẩm được thực hiện trong thời hạn thế nào? Phải gửi bản án cho những ai?

Việc gửi bản án hình sự sơ thẩm được thực hiện trong thời hạn thế nào? Phải gửi bản án cho những ai? Tại khoản 1 Điều 162 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định về việc gửi bản án hình sự sơ...

Người có hành vi tàng trữ tiền giả có thể đối mặt với mức phạt cao nhất là chung thân hay tử hình? Thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự là bao lâu?

Người có hành vi tàng trữ tiền giả có thể đối mặt với mức phạt cao nhất là chung thân hay tử hình? Căn cứ theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau: Tội làm, tàng trữ, vận...

Người phát tán trái phép vật liệu hạt nhân dẫn gây thiệt hại tài sản 200.000.000 đồng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Người phát tán trái phép vật liệu hạt nhân dẫn gây thiệt hại tài sản 200.000.000 đồng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Theo điểm e khoản 2, khoản 5 Điều 309 Bộ luật Hình sự...

Đọc nhiều

Chưa đủ 18 tuổi phạm tội trộm cắp tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Chưa đủ 18 tuổi phạm tội trộm cắp tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP và được bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án...
0979800000