1
Mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng được thực hiện như thế nào?

Mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng? Căn cứ tại Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn như sau:   - Đối tượng quy định tại khoản 1...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện, hồ sơ...

Thông tin chính thức về Việt Nam là những thông tin nào? Thông tin chính thức về Việt Nam được cung cấp bằng những hình thức nào?

Thông tin chính thức về Việt Nam là những thông tin nào? Theo khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định 72/2015/NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam như sau:   Cung cấp thông tin chính...

Người phụ trách Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân do ai phân công?

Người phụ trách Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân do ai phân công? Tại khoản 2 Điều 13 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách...

Giáo viên mầm non có những nhiệm vụ nào? Giáo viên mầm non bỏ đói trẻ thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào?

Giáo viên mầm non có những nhiệm vụ nào? Căn cứ Điều 27 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ của giáo viên như sau:   Nhiệm vụ của giáo...

Thủ tướng nghiêm cấm biếu, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức?

Thủ tướng nghiêm cấm biếu, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cho lãnh đạo các cấp? Ngày 23/12/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2022 về tăng cường biện pháp bảo đảm...

Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật được quy định như thế nào?

Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật được quy định như thế nào? Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH quy định như sau:   Phương pháp rà...

Ai có thể được lựa chọn làm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số? Điều kiện bình chọn người có uy tín là gì?

Ai có thể được lựa chọn làm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số? Căn cứ theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định 12/2018/NĐ-CP thì người có uy tín trong đồng bào dân tộc...

Ai ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn? Tủ sách pháp luật tại này được đặt tại đâu?

Ai ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn? Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng...

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn dựa trên các tiêu chí gì? Thủ tục công nhận như thế nào?

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn dựa trên các tiêu chí gì? Căn cứ theo Điều 4 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg có quy định về tiêu chí lựa chọn người có uy...

Hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Việc quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại được quy định thế nào?

Hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Căn cứ Điều 3 Nghị định 72/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại như sau:   Nguyên tắc hoạt động...

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là gì? Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật này được bố trí từ nguồn nào?

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là gì? Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định như...

Đọc nhiều

Xâm phạm quyền tác giả đối với phần mền sẽ phải chịu hậu quả pháp lý thế nào?

Xâm phạm quyền tác giả đối với phần mền sẽ phải chịu hậu quả pháp lý thế nào?
Công ty H thực hiện hành vi sao chép phần mềm PTC1 P2.0 và PTC1 P3.0 của Anh A. Anh A là chủ sở hữu quyền tác giả phần mềm C2.0 số: TX 7-632-395, theo GCN quyền tác giả do Văn phòng Bản quyền tác giả H cấp...
0979800000