1
Chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai như thế nào? Cần thu thập các tài liệu, dữ liệu gì?

Chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai như thế nào? Căn cứ theo Điều 32 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về công tác chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thống...

Công tác lấy ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất đầu tư dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện ra sao?

Công tác lấy ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất đầu tư dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện ra sao? Căn cứ theo Điều 1 Quyết...

Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm những gì?

Chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào? Căn cứ theo Điều 41 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT có quy định về công tác chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ...

Đọc nhiều

0979800000