1
Việc ra quyết định khám người theo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của những đối tượng nào?

Việc ra quyết định khám người theo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của những đối tượng nào? Căn cứ khoản 2 Điều 127 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy đinh về việc khám người theo thủ tục...

Quy định về trang phục của trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc ra sao? Cách xưng hô của trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc như thế nào?

Trường hợp nào áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc? Căn cứ Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (một số quy định được sửa đổi bởi khoản 48 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm...

18 hành vi nào bị nghiêm cấm đối với học sinh trường giáo dưỡng? Khi đến thăm gặp, làm việc tại trường giáo dưỡng cần phải tuân thủ điều gì?

18 hành vi nào bị nghiêm cấm đối với học sinh trường giáo dưỡng? Căn cứ tại Điều 2 Nội quy trường giáo dưỡng ban hành kèm theo Thông tư 47/2022/TT-BCA quy định 18 hành vi sau bị nghiêm cấm đối với...

Hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng gồm những gì? Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 43/2022/TT-BCA về nội dung này như...

Đọc nhiều

Bộ đội biên phòng có thẩm quyền khám phương tiện vận tải khi không có quyết định khám xét hay không?

Bộ đội biên phòng có thẩm quyền khám phương tiện vận tải khi không có quyết định khám xét hay không?
Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính...
0979800000