Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là gì? Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật này được bố trí từ nguồn nào?

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là Tủ sách pháp luật có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là gì?

Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định như sau:
 
Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là Tủ sách pháp luật có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.
Như vậy, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là Tủ sách pháp luật có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia dựa trên nguyên tắc nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định:
 
Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
1. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng.
2. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn để phục vụ rộng rãi nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật tại cơ sở; thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên địa bàn.
4. Nhà nước ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật.
Theo đó, xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được bố trí từ nguồn nào?

Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cụ thể:
 
Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật
1. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Việc lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Kinh phí xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Kinh phí xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được lồng ghép với kinh phí duy trì hoạt động của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện có và kinh phí thực hiện các chương trình, đề án có nội dung ứng dụng công nghệ thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung chi, mức chi cho Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
...
Như vậy, kinh phí xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
 
Kinh phí xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được lồng ghép với kinh phí duy trì hoạt động của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện có và kinh phí thực hiện các chương trình, đề án có nội dung ứng dụng công nghệ thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Nội dung chi, mức chi cho Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
0.0 Đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Xử lý thế nào đối với tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ? Quyền sở hữu công nghiệp là gì?  Quyền sở hữu...

Hành vi trên của Công ty TNHH K Đ Đồng Nai xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty TNHH công nghiệp cao su KD. Hậu quả pháp lý của hành vi xâm phạm quyền sở hữu...

Xâm phạm quyền tác giả đối với phần mền sẽ phải chịu hậu quả pháp lý thế nào? Quyền tác giả là gì?  Quyền tác giả là những quyền mà pháp luật trao cho tác giả đó...

Thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu? Ông Thìn khẳng định không triển khai mô hình nhượng quyền kinh doanh và cũng không sở hữu công ty nào. Trong khi đó, ông...

Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm những gì? Theo khoản 1 Điều 12 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm những gì? Theo khoản 3 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? Theo khoản 2 Điều 40 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng? Căn cứ tại Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn như sau:   - Đối tượng quy định tại khoản 1...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện, hồ sơ...

1

 

0979800000