Trường quốc tế AISVN: Không thể kéo dài giải pháp ‘ăn đong’