Trẻ em Nam có thể bị hiếp dâm không?

Cha mẹ thường chỉ chú ý đến các trẻ em có giới tính nữ và ít quan tâm để ý rằng, trẻ em Nam cũng cần được bảo vệ, và quan tâm để tránh bị xâm hại tình dục

Quy định của pháp luật về Tội Hiếp Dâm Trẻ Em

Trẻ em là đối tượng được bảo vệ 1 cách đặc biệt nhất, vì trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Tuy nhiên, với nhận thức còn non nớt, trẻ em là đối tượng dễ bị xâm hại, trong đó có xâm hại về tình dục. 
Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em với các tội như xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người gồm 5 điều luật cụ thể như sau:
– Điều 142 – Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi;
– Điều 144 – Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
– Điều 145 – Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi;
– Điều 146 – Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi;
– Điều 147 – Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.
Trong đó, người phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu mức án cao nhất là chung thân hoặc tử hình.
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 2017 so với Bộ luật hình sự năm 2003 đã cụ thể hoá một số khái niệm: “Người đã thành niên” được thay bằng “người đủ 18 tuổi trở lên”; “nhiều người” được thay bằng “từ 02 người trở lên”; “nhiều lần” được thay bằng “từ 02 lần trở lên”; “gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật..” được thay bằng “gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật…”.
Trong Bộ luật hình sự năm 2015, khái niệm “hiếp dâm trẻ em” được thay bằng “dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ” hoặc “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi”. Theo đó, khái niệm “cưỡng dâm trẻ em”, “giao cấu với trẻ em”, “dâm ô với trẻ em” cũng được đưa ra khái niệm cụ thể để đảm bảo tính thống nhất trong cách hiểu và quá trình áp dụng của các cơ quan có thẩm quyền.
 
 

Như thế nào thì được coi là hành vi hiếp dâm trẻ em?

Các hành vi sau đây bị coi là hành vi xâm hại tình dục trẻ em:
1. Hành vi hiếp dâm trẻ em: hành vi hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Đối với nạn nhân là trẻ em chưa đủ 13 tuổi thì mọi trường hợp giao cấu với những trẻ em này (dù nạn nhân có đồng ý hay không đồng ý) đều bị coi là hành vi hiếp dâm trẻ em. Mọi hành vi hiếp dâm trẻ em đều bị pháp luật hình sự xử lý nghiêm khắc, người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi 2017. Người phạm tội có thể bị phạt tù có thời hạn từ 7 năm đến 10 năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Hành vi cưỡng dâm trẻ em: hành vi cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu. Hành vi cưỡng dâm trẻ em cũng bị pháp luật hình sự xử lý nghiêm khắc. Điều 114 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định người nào cưỡng dâm trẻ em có thể bị phạt tù có thời hạn từ 5 đến 20 năm hoặc tù chung thân;
3. Hành vi giao cấu với người chưa thành niên từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi:
Điều 115 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định, người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi ( khác với trường hợp hiếp dâm hoặc cưỡng dâm, trong trường hợp này nạn nhân không bị ép buộc, cưỡng ép), thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm, trong trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm hoặc từ 7 đến 15 năm.
4. Hành vi dâm ô với trẻ em: được hiểu là hành vi sinh hoạt tình dục dưới dưới các dạng khác nhau nhưng không phải ở dạng hành vi giao cấu (như hành vi kích thích, khêu gợi nhu cầu tình dục….). Hành vi dâm ô với trẻ em cũng bị xử lý hình sự, Điều 114 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, trong trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm hoặc từ 7 đến 20 năm.
5. Ngoài ra, các hành vi sau cũng đều bị coi là hành vi xâm hại tình dục trẻ em như: dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác để dụ dỗ, lôi kéo trẻ em hoạt động mại dâm; dùng thủ đoạn nói dối, gian lận để trẻ em hoạt động mại dâm; dẫn, chỉ dẫn, môi giới, tổ chức xúi giục trẻ em hoạt động mại dâm; che giấu, cho thuê, mượn hoặc bố trí nơi để trẻ em hoạt động mại dâm; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng uy quyền để ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm; cho trẻ em tiếp xúc với văn hóa phẩm, sản phẩm có nội dung khiêu dâm hoặc tác động vào cơ thể trẻ em nhằm kích động tình dục trẻ em…

Kẻ hiếp dâm trẻ em sẽ bị trừng phạt như thế nào?

- Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định Bộ luật Hình sự 2015
Theo quy định bộ luật hình sự thì việc xác định tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cụ thể như sau:
“Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;
b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Đối với 02 người trở lên;
g) Tái phạm nguy hiểm.
…”.
Như vậy, hình phạt cao nhất mà người phạm tội Hiếp dâm với trẻ em có thể đối mặt là tử hình, mong rằng điều này sẽ được phổ biến đến người dân để không còn hành vi xâm hại tình dục trẻ em, không còn hành vi hiếp dâm trẻ em diễn ra nữa.

Trẻ em Nam có thể bị hiếp dâm không?

Theo như quy định của pháp luật Việt Nam, “trẻ em” là chỉ cần thỏa điều kiện về độ tuổi là dưới 16 tuổi thì gọi là trẻ em. Không phân biệt là Nam hay Nữ (không phân biệt giới tính)
Cha mẹ thường chỉ chú ý đến các trẻ em có giới tính nữ và ít quan tâm để ý rằng, trẻ em Nam cũng cần được bảo vệ, và quan tâm để tránh bị xâm hại tình dục.
Đã có trường hợp nào trẻ em nam bị xâm hại hay chưa?
Hiện tại, Luật sư Nguyễn Thành Huân là Luật sư nổi tiếng Việt Nam về Bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục cho biết đã và đang bảo vệ cho một bé trai (7 tuổi, ngụ Bình Định) bị mẹ ruột hiếp dâm nhiều lần và quay clip lại gửi cho những người bạn tình của mình trong các đoạn chat trên ứng dụng Zalo. Luật sư Nguyễn Thành Huân cho rằng “trẻ em dù là Nam hay Nữ khi bị xâm hại tình dục sẽ để lại trong tâm trí của các em những điều không tốt đẹp, có thể khiến cho tuổi thơ các em phải chịu đựng những đớn đau về cả thể xác và tình thần. Vì vậy, tôi quyết liệt bảo vệ trẻ em bị xâm hại với chỉ một mong muốn duy nhất: Trẻ em phải được vui vẻ và có tuổi thơ tốt đẹp nhất”
 
0.0 Đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Luật sư Nguyễn Thành Huân - Chuyên gia hàng đầu về Đất Đai & Tranh Tụng I. Giới thiệu luật sư Nguyễn Thành Huân Luật sư Nguyễn Thành Huân là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Đất đai....

Những ai được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên mạng? Theo khoản 1 Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi...

Truy bắt kẻ cầm súng cướp 12 triệu đồng tại nhà sách ở Đồng Nai Cướp tài sản là gì? Cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi...

Hoa hậu thiện nguyện bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng các thủ đoạt gian dối để chiếm đoạt...

Thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức mới nhất Thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức được quy định tại Điều 5 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4...

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ luật Hình sự Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá...

Em trai đột nhập nhà chị gái lấy trộm 80 triệu đồng Trộm cắp tài sản là gì? Trộm cắp tài sản là cá nhân cố ý thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của cá...

Giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cho vay để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng các thủ đoạt gian dối để...

Chứng cứ chứng minh quan hệ cha mẹ con Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha mẹ con gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:  - Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm...

1

 

0979800000