Thủ tướng nghiêm cấm biếu, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức?

Ngày 23/12/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2022 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đáng chu ý Thủ tướng chi đạo các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:
 
Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Thủ tướng nghiêm cấm biếu, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cho lãnh đạo các cấp?

Ngày 23/12/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2022 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đáng chu ý Thủ tướng chi đạo các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:
 
Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.
 
Ngoài ra, tại Mục 25 Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2022 Thủ tướng còn chỉ thị các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:
 
Các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương:
a) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị này; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ...; theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát nhất là vào thời điểm cuối năm; tổ chức, phân công trực Tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10 tháng 01 năm 2023 (ưu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết).
….
c) Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống của vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.
d) Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngặn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Biếu, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cho lãnh đạo có phạm tội đưa hối lộ?

Tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về tội đưa hối lộ như sau:
 
Tội đưa hối lộ
1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
b) Lợi ích phi vật chất.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.
4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.
7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Như vậy, nếu người có hành vi biếu, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cho lãnh đạo trực tiếp hay qua trung gian, nhằm mục đích để lãnh đạo làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của mình thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ.
 
Người phạm tội đưa hối lộ có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 

Lãnh đạo nhận quà biếu tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 có phạm tội nhận hối lộ?

Căn cứ Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi điểm r khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội nhận hối lộ như sau:
 
Tội nhận hối lộ
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
b) Lợi ích phi vật chất.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.
Như vậy, nếu lãnh đạo có hành vi nhận quà biếu tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2023 nhằm để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người biếu, tặng thì có thể phạm tội nhận hối lộ.
 
Hình phạt đối với tội nhận hối lộ là phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
0.0 Đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Xử lý thế nào đối với tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ? Quyền sở hữu công nghiệp là gì?  Quyền sở hữu...

Hành vi trên của Công ty TNHH K Đ Đồng Nai xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty TNHH công nghiệp cao su KD. Hậu quả pháp lý của hành vi xâm phạm quyền sở hữu...

Xâm phạm quyền tác giả đối với phần mền sẽ phải chịu hậu quả pháp lý thế nào? Quyền tác giả là gì?  Quyền tác giả là những quyền mà pháp luật trao cho tác giả đó...

Thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu? Ông Thìn khẳng định không triển khai mô hình nhượng quyền kinh doanh và cũng không sở hữu công ty nào. Trong khi đó, ông...

Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm những gì? Theo khoản 1 Điều 12 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm những gì? Theo khoản 3 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? Theo khoản 2 Điều 40 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng? Căn cứ tại Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn như sau:   - Đối tượng quy định tại khoản 1...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện, hồ sơ...

1

 

0979800000