Phạm nhân có thể liên lạc điện thoại với thân nhân khi đang chấp hành án tại trại giam Bộ Quốc phòng không?

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định về việc phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại như sau:
Phạm nhân liên lạc điện thoại với thân nhân
1. Cơ sở giam giữ phối hợp với cơ quan bưu chính viễn thông địa phương lắp đặt máy điện thoại và tổ chức cho phạm nhân liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân. Cước phí gọi điện thoại được tính theo giá của cơ quan bưu chính viễn thông và do phạm nhân chi trả từ tiền lưu ký.
...
Theo quy định trên thì phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Bộ Quốc phòng có thể liên lạc điện thoại với thân nhân.
 
Cơ sở giam giữ thuộc Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với cơ quan bưu chính viễn thông địa phương lắp đặt máy điện thoại và tổ chức cho phạm nhân liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân. Cước phí gọi điện thoại được tính theo giá của cơ quan bưu chính viễn thông và do phạm nhân chi trả từ tiền lưu ký.

Trường hợp phạm nhân liên lạc điện thoại cho thân nhân thì thời gian liên lạc là bao nhiêu phút?

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định về thời gian liên lạc điện thoại của phạm nhân cho thân nhân như sau:
Phạm nhân liên lạc điện thoại với thân nhân
...
2. Phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án hình sự; phạm nhân là người dưới 18 tuổi được liên lạc bằng điện thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Luật Thi hành án hình sự.
Phạm nhân chấp hành tốt Nội quy cơ sở giam giữ, có thành tích trong lao động, học tập thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định tăng thêm mỗi tháng 01 lần không quá 10 phút.
Trong trường hợp gia đình thân nhân phạm nhân gặp thiên tai, địch họa; có thân nhân hy sinh, từ trần, bị bệnh nặng; phạm nhân không còn thuốc do thân nhân bảo đảm để sử dụng theo đơn chỉ định của cơ quan y tế hoặc các trường hợp đặc biệt khác thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cho phạm nhân điện thoại liên lạc với thân nhân nhưng không được quá thời lượng cho 01 lần liên lạc theo quy định.
...
Dẫn chiếu khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về thời gian liên lạc điện thoại của phạm nhân như sau:
Chế độ liên lạc của phạm nhân
...
2. Phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định việc cho phạm nhân liên lạc bằng điện thoại và tổ chức kiểm soát việc liên lạc này.
Dẫn chiếu khoản 2 Điều 76 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về thời gian liên lạc điện thoại cho thân nhân đối với người dưới 18 tuổi như sau:
Chế độ gặp, liên lạc điện thoại với thân nhân
...
2. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được liên lạc bằng điện thoại trong nước với thân nhân không quá 04 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 10 phút, có sự giám sát của cán bộ trại giam và tự chịu chi phí.
Như vậy, phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Bộ Quốc phòng có thể liên lạc điện thoại cho thân nhân, thời gian liên lạc không quá 10 phút.
 
Phạm nhân chấp hành tốt Nội quy cơ sở giam giữ, có thành tích trong lao động, học tập thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định tăng thêm thời gian liên lạc điện thoại cho phạm nhân mỗi tháng 01 lần không quá 10 phút.
 
Trong trường hợp gia đình thân nhân phạm nhân gặp thiên tai, địch họa; có thân nhân hy sinh, từ trần, bị bệnh nặng; phạm nhân không còn thuốc do thân nhân bảo đảm để sử dụng theo đơn chỉ định của cơ quan y tế hoặc các trường hợp đặc biệt khác thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cho phạm nhân điện thoại liên lạc với thân nhân nhưng không được quá thời lượng cho 01 lần liên lạc theo quy định.
 

Ngoài hình thức liên lạc điện thoại thì phạm nhân có thể liên lạc với thân nhân thông qua hình thức nào khác không?

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định về phạm nhân nhận, gửi thư và nhận quà như sau:
Phạm nhân nhận, gửi thư và nhận quà
...
2. Phạm nhân được gửi 02 lá thư trong một tháng, trước khi gửi nếu phát hiện có nội dung xấu, ảnh hưởng quá trình chấp hành án của phạm nhân thì lập biên bản và không cho gửi.
...
Từ quy định trên thì phạm nhân đang chấp hành án có thể liên lạc với thân nhân thông qua hình thức gửi thư.
 
Mỗi tháng, phạm nhân được phép gửi 02 lá thư cho thân nhân; trước khi gửi nếu phát hiện có nội dung xấu, ảnh hưởng quá trình chấp hành án của phạm nhân thì lập biên bản và không cho gửi.