Nữ đại gia chiếm đoạt 3,2 triệu USD của người đàn ông ngoại quốc