Người thân trại viên khi đến thăm gặp trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc cần tuân thủ quy định gì?

Trại viên được thăm gặp thân nhân mỗi tháng 02 lần, mỗi lần không quá 02 giờ tại nhà thăm gặp của cơ sở giáo dục bắt buộc và phải chấp hành đúng quy định về thăm gặp. Trường hợp thăm gặp thêm giờ thì phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, nhưng không quá 04 giờ

Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc được thăm gặp thân nhân mỗi tháng mấy lần?

Theo quy định Điều 39 Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ thăm gặp thân nhân của trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc như sau:
 
Chế độ thăm gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, quà của trại viên
1. Chế độ thăm gặp thân nhân
a) Trại viên được thăm gặp thân nhân mỗi tháng 02 lần, mỗi lần không quá 02 giờ tại nhà thăm gặp của cơ sở giáo dục bắt buộc và phải chấp hành đúng quy định về thăm gặp. Trường hợp thăm gặp thêm giờ thì phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, nhưng không quá 04 giờ;
b) Trại viên phải có 03 tháng liên tục xếp loại khá, tốt liền kề với thời điểm thăm gặp và có đơn đề nghị thì Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc có thể cho gặp vợ hoặc chồng đến 24 giờ và được ở lại qua đêm tại nhà thăm gặp của cơ sở giáo dục bắt buộc. Vợ hoặc chồng đến thăm và được nghỉ qua đêm thì phải có thêm Giấy chứng nhận hoặc trích lục kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân cấp xã thể hiện là vợ hoặc chồng;
c) Thời gian thăm gặp được tổ chức tất cả các ngày trong tuần, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thời gian tổ chức cho trại viên thăm gặp thân nhân theo thời gian làm việc của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường hợp ngoài giờ do Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc quyết định;
d) Thân nhân đến thăm gặp phải là người có tên trong Sổ thăm gặp và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Trường hợp thân nhân đến thăm gặp trại viên không có các giấy tờ nêu trên thì phải có đơn đề nghị có dán ảnh đóng dấu giáp lai được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập. Cơ sở giáo dục bắt buộc cấp Sổ thăm gặp theo mẫu thống nhất có danh sách của thân nhân trại viên. Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc ký tên, đóng dấu vào Sổ thăm gặp. Sổ thăm gặp phải được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi cư trú xác nhận.
Thân nhân đến thăm gặp trại viên phải chấp hành đúng quy định của pháp luật, nội quy nhà thăm gặp và theo sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc;
đ) Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đến thăm gặp trại viên do Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc quyết định, phải có: Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc đơn đề nghị của cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc nêu rõ lý do; khi đến thăm gặp phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
e) Khi thăm gặp phải sử dụng Tiếng Việt, trường hợp là người dân tộc thiểu số phải có cán bộ biết tiếng dân tộc đó hoặc người không biết Tiếng Việt phải thông qua người phiên dịch để giám sát;
g) Trại viên vi phạm Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc đang bị cách ly tại buồng kỷ luật hoặc trại viên đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hoặc có liên quan đến vụ án hình sự khác đang được xem xét, xử lý thì không được thăm gặp thân nhân.
Theo đó, trại viên được thăm gặp thân nhân mỗi tháng 02 lần, mỗi lần không quá 02 giờ tại nhà thăm gặp của cơ sở giáo dục bắt buộc và phải chấp hành đúng quy định về thăm gặp.

Người thân của trại viên khi đến thăm gặp tại cơ sở giáo dục bắt buộc cần tuân thủ quy định gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nội quy ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BCA quy định người thân của trại viên khi đến thăm gặp tại cơ sở giáo dục bắt buộc cần tuân thủ:
  • Phải chấp hành nghiêm nội quy cơ quan, mặc trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự;
  • Xuất trình đầy đủ giấy tờ đề nghị thăm gặp;
  • Chấp hành nghiêm nội quy nhà thăm gặp và hướng dẫn của cán bộ có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm chỉnh về thời gian, địa điểm tổ chức thăm gặp và giữ gìn vệ sinh chung.                                                                                                                                                                                  Khi hết giờ làm việc, không được tự ý lưu lại nơi làm việc, nơi thăm gặp của cơ sở giáo dục bắt buộc;
  • Nghiêm cấm ghi âm, ghi hình tại nơi có biển cấm quay phim, chụp ảnh trong cơ sở giáo dục bắt buộc;
  • Sử dụng hoặc tự ý đưa cho trại viên sử dụng các thiết bị thông tin, liên lạc, ghi âm, ghi hình, các đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm, các loại ấn phẩm, tài liệu có nội dung kích động, chống đối hoặc những đồ vật có thể gây mất an ninh, an toàn đơn vị;
  • Không có thái độ, cử chỉ, lời nói, hành vi thiếu văn hóa, gây gổ, xúc phạm uy tín, danh dự đối với cán bộ hoặc người khác;
  • Lợi dụng thăm gặp để lôi kéo, tụ tập, có lời nói, hành động hoặc dùng băng rôn, khẩu hiệu, tài liệu có nội dung tuyên truyền, kích động gây mất an ninh, trật tự;
  • Các trường hợp vi phạm quy định nội quy cơ quan, nội quy về thăm gặp thì căn cứ vào tính chất, hành vi vi phạm, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc xem xét, quyết định tạm dừng việc giải quyết thăm gặp.
 

Tổ chức đến làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục bắt buộc có được phỏng vấn trại viên hay không?

Tại khoản 2 Điều 3 Nội quy ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BCA quy định đối với tổ chức đến làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục bắt buộc như sau:
 
Quy định đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đến thăm gặp, làm việc tại cơ sở giáo dục bắt buộc
...
2. Khi đến làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục bắt buộc
a) Phải sử dụng trang phục theo quy định của Ngành hoặc quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường hợp khác phải mặc trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự; xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định để xác định là người có thẩm quyền, trách nhiệm đến làm việc;
b) Chấp hành Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc;
c) Khi muốn hỗ trợ, ủng hộ vật chất cho trại viên, cơ sở giáo dục bắt buộc phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, tuyệt đối không cho hoặc cho trại viên vay, mượn tiền, tài sản, đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;
d) Không tự ý tiếp xúc với trại viên, vào khu vực quản lý, học tập, lao động, dạy nghề hoặc khu vực khác của cơ sở giáo dục bắt buộc; tiếp nhận hoặc chuyển tiền, tài liệu, đơn, thư, các loại đồ vật cho trại viên;
đ) Không tự ý đưa cho trại viên sử dụng các thiết bị thông tin, liên lạc, ghi âm, ghi hình. Việc sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, quay phim, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phỏng vấn tại cơ sở giáo dục bắt buộc phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc và thực hiện theo quy định của pháp luật, của Bộ Công an;
e) Các trường hợp vi phạm quy định khi đến làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động thì căn cứ vào tính chất, hành vi vi phạm, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc xem xét, quyết định tạm dừng làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục bắt buộc.
Như vậy, tổ chức đến làm việc, phối hợp với cơ sở giáo dục bắt buộc được phỏng vấn trại viên khi có sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc và thực hiện theo quy định của pháp luật, của Bộ Công an.
0.0 Đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Đánh bài vào dịp Tết Âm lịch bị phạt có nặng không? Căn cứ vào Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về hành vi đánh bạc trái phép như sau: Hành vi đánh bạc trái...

Thời hạn Thẩm phán ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng là bao lâu? Căn cứ Điều 13 Pháp lệnh...

Những trường hợp nào xe máy chạy chậm sẽ bị xử phạt? Mức xử phạt là bao nhiêu? Căn cứ theo điểm q khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi...

Biện pháp khám phương tiện vận tải có phải là một trong các phương pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính? Căn cứ Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định...

Các hình thức kỷ luật đối với trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc vi phạm nội quy là gì? Theo Điều 38 Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về các hình thức kỷ luật đối với trại viên vi phạm nội quy...

Vậy tự chế pháo nổ dịp Tết Nguyên đán 2023 bị xử phạt hành chính như thế nào? Tại Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đã có quy định nghiêm cấm...

Việc ra quyết định khám người theo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của những đối tượng nào? Căn cứ khoản 2 Điều 127 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy đinh về việc khám người theo thủ tục...

Trường hợp nào áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc? Căn cứ Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (một số quy định được sửa đổi bởi khoản 48 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm...

18 hành vi nào bị nghiêm cấm đối với học sinh trường giáo dưỡng? Căn cứ tại Điều 2 Nội quy trường giáo dưỡng ban hành kèm theo Thông tư 47/2022/TT-BCA quy định 18 hành vi sau bị nghiêm cấm đối với...

1

 

0979800000