Người nhận đặt cọc là người môi giới: Vô hiệu hay hợp lệ?