Người nhận cọc chết, có đòi lại được tiền cọc không?