Mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng?

Căn cứ tại Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn như sau:
 
- Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-CTN năm 2022: Mỗi người nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.
 
- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-CTN năm 2022:
 
+ Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-CTN năm 2022 thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
 
+ Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-CTN năm 2022 thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
 
+ Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-CTN năm 2022 thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
 
- Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-CTN năm 2022: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.

Yêu cầu đối với việc tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng là gì?

Căn cứ tại Mục 4 Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn như sau:
 
Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền.Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
 
Như vậy việc tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng phải đáp ứng yêu cầu sau:
 
- Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền.
 
- Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng.
 
- Việc tặng quà phải kịp thời, đầy đủ trước tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Kinh phí quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng được lấy từ đâu?

Căn cứ tại Mục 4 Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn như sau:
 
- Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương.
 
- Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.
 
Như vậy kinh phí quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng được lấy từ Ngân sách Trung ương.
 
Bên cạnh đó, Mục 4 Công văn 5374/LĐTBXH-NCC năm 2022 cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà ngày tết Nguyên đán, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương.