Luật sư Nguyễn Thành Huân: Luôn sát cánh cùng bạn trong mọi vụ kiện