Luật sư Nguyễn Thành Huân: Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu