Luật sư Nguyễn Thành Huân: 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật dân sự