Làm “sổ đỏ” khi mua bán đất bằng giấy tờ viết tay và người bán đã chết theo pháp luật Việt Nam