Làm sổ đỏ khi mua bán bằng giấy tờ viết tay, khi người bán đã chết