Làm nghề gì mua được chung cư tại Hà Nội, TPHCM trong năm 2024