Giải quyết đặt cọc khi sổ đỏ đang thế chấp cho khoản vay