Giá căn hộ chung cư tăng, đất nền giảm ở nhiều địa phương