“Đất xen kẹt” là gì? Những điều cần biết về “đất xen kẹt”