Có 3 tỷ đồng thì nên mua chung cư hay nhà mặt đất?