Chưa đủ 18 tuổi phạm tội trộm cắp tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP và được bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo...

Hoãn chấp hành hình phạt tù cho người bị kết án về tội trộm cắp tài sản khi nào?

Người chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản được hoãn chấp hành hình phạt tù khi đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 bao gồm:
 • Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
 • Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
 • Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
 • Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

Chưa đủ 18 tuổi phạm tội trộm cắp tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 một số quy định được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:
Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.
Như vậy, theo quy định như trên, sẽ có 3 trường hợp đặt ra trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội trộm cắp tài sản.
 • Thứ nhất nếu người phạm tội trộm cắp tài sản đủ 16 tuổi trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.
 • Thứ hai nếu người phạm tội trộm cắp tài sản đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội trộm cắp tài sản nếu tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
 • Thứ 3 nếu người chưa đủ 14 tuổi phạm tội trộm cắp tài sản thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạm tội trộm cắp tài sản có được hưởng án treo không?

Tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP và được bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo như sau:
Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo
Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.
2. Người bị xử phạt tù có nhân thân là ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.
a) Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;
b) Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;
c) Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau (tách thành nhiều vụ án) và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.
3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.
4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.
Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.
Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
6. Khi xem xét, quyết định cho bị cáo hưởng án treo Tòa án phải xem xét thận trọng, chặt chẽ các điều kiện để bảo đảm việc cho hưởng án treo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với các trường hợp hướng dẫn tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị quyết này.
Theo đó, người phạm tội trộm cắp tài sản sẽ được hưởng án treo nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định như trên. Cụ thể là
 • Bị phạt tù không quá 3 năm.
 • Có nhân thân tốt.
 • Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
 • Có nơi cư trú rõ ràng.
 • Có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội.
0.0 Đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Nếu có căn cứ cần hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản mà Cơ quan điều tra không ban hành quyết định hủy bỏ thì Viện kiểm sát có trách nhiệm gì? Căn cứ khoản 2 Điều 25 Quyết định...

Mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội sản xuất trái phép vật liệu hạt nhân có tổ chức được quy định thế nào? Theo quy định tại điểm a khoản 2, khoản 5 Điều 309 Bộ luật Hình sự...

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị kết án phạt tù được quy định như thế nào? Căn cứ Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định như sau: Tạm hoãn xuất cảnh 1. Có thể tạm...

Khi đến cơ sở giam giữ để thăm gặp phạm nhân thì người đến có thể gửi tiền mặt cho phạm nhân sử dụng hay không? Căn cứ Điều 12 Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định về việc phạm nhân nhận và sử dụng tiền,...

Căn cứ vào đâu để tiến hành khám xét nhà khi điều tra vụ án hình sự? Căn cứ theo Điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có nêu việc khám xét nhà ở chỉ được tiến hành...

Pháp nhân thương mại có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng nếu phạm tội vi phạm quy định về cạnh tranh? Căn cứ vào Điều 217 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 50 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình...

Việc gửi bản án hình sự sơ thẩm được thực hiện trong thời hạn thế nào? Phải gửi bản án cho những ai? Tại khoản 1 Điều 162 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định về việc gửi bản án hình sự sơ...

Người có hành vi tàng trữ tiền giả có thể đối mặt với mức phạt cao nhất là chung thân hay tử hình? Căn cứ theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau: Tội làm, tàng trữ, vận...

Người phát tán trái phép vật liệu hạt nhân dẫn gây thiệt hại tài sản 200.000.000 đồng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Theo điểm e khoản 2, khoản 5 Điều 309 Bộ luật Hình sự...

1

 

0979800000