Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp tại trại giam thuộc Bộ Quốc phòng thì phải đạt tiêu chuẩn gì?

Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm công tác, khả năng quản lý, giám sát phạm nhân và phải được sự phân công của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.

Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp tại trại giam thuộc Bộ Quốc phòng thì phải đạt tiêu chuẩn gì?

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định về cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp như sau:
Trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp
1. Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm công tác, khả năng quản lý, giám sát phạm nhân và phải được sự phân công của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.
...
Theo đó, cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp phải có trình độ , năng lực, có kinh nghiệm công tác, khả năng quản lý, giám sát phạm nhân và phải được sự phân công của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.
 
Các đối tượng cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tổ chức thăm tại trại giam gồm sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp.
 

Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp tại trại giam Bộ Quốc phòng có những trách nhiệm gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư 182/2019/TT-BQP thì cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp sẽ cố một số trách nhiệm như:
 
(1) Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ của người đến thăm gặp; lập danh sách phạm nhân được thăm gặp trình Thủ trưởng cơ sở giam giữ duyệt, ký trước khi thăm gặp;
 
(2) Nếu phạm nhân từ chối gặp người đến thăm thì cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp lập biên bản và thông báo cho thân nhân phạm nhân biết;
 
(3) Đề xuất bằng văn bản có ý kiến của cán bộ quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân để Thủ trưởng cơ sở giam giữ xem xét, quyết định cho phạm nhân được kéo dài thời gian thăm gặp thân nhân, được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ;
 
(4) Kiểm tra đồ vật đối với thân nhân gặp phạm nhân tại nhà thăm gặp và phòng gặp riêng, trường hợp phát hiện hành vi đưa vật cấm vào nhà thăm gặp thì phải lập biên bản thu giữ và báo cáo Thủ trưởng cơ sở giam giữ để xử lý theo quy định của pháp luật;
 
(5) Tiếp nhận, kiểm tra tiền, đồ vật do thân nhân gửi cho phạm nhân;
 
(6) Quản lý, giám sát phạm nhân từ khi nhận đến khi kết thúc thăm gặp bàn giao cho cán bộ trực khu giam, ký vào số giao nhận phạm nhân.
 
Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 182/2019/TT-BQP có quy định như sau:
Trách nhiệm của thân nhân và phạm nhân trong thăm gặp
1. Thân nhân; cá nhân; đại diện cơ quan, tổ chức đến thăm gặp phạm nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Nội quy cơ sở giam giữ, Nội quy nhà thăm gặp, tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp và những cán bộ có trách nhiệm khác. Nếu gửi đồ vật cho phạm nhân thì phải kê khai danh mục các đồ vật trừ đồ vật thuộc danh mục cấm và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gửi đồ không đúng quy định. Không được đưa vào nhà thăm gặp các đồ vật cấm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
...
Như vậy, ngoài các trách nhiệm vừa nêu trên thì cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp còn có trách nhiệm hướng dẫn thân nhân của phạm nhân thực hiện đúng các Nội quy cơ sở giam giữ, Nội quy nhà thăm gặp khi đến thăm gặp phạm nhân tại trại giam.
 

Khi thực hiện nhiệm vụ tổ chức thăm gặp thì cán bộ tại trại giam cần chấp hành những quy định nào?

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định như sau:
Trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp
...
3. Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, điều lệnh, quy định. Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ có thái độ, hành vi tiêu cực, gây phiền hà trong việc tổ chức thăm gặp; không được tự ý giải quyết thăm gặp hoặc cho phạm nhân gặp thân nhân, nhận gửi thư, quà ngoài khu vực nhà thăm gặp; không được tự ý nhận, chuyển thư, quà cho phạm nhân; không được thu bất kỳ khoản tiền nào khi giải quyết thăm gặp.
4. Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp phải ghi vào số theo dõi thăm gặp, cập nhật đầy đủ thông tin, phản ánh tình hình thăm gặp để quản lý, lưu trữ tài liệu theo đúng quy định và báo cáo Thủ trưởng cơ sở giam giữ biết; bàn giao ngay tiền, thuốc chữa bệnh, đồ vật khác của phạm nhân (nếu có) cho người có trách nhiệm quản lý.
Theo đó, khi chấp hành nhiệm vụ, cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp phải:
  • Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, điều lệnh, quy định;
  • Không có thái độ, hành vi tiêu cực, gây phiền hà trong việc tổ chức thăm gặp
  • Không được tự ý giải quyết thăm gặp hoặc cho phạm nhân gặp thân nhân, nhận gửi thư, quà ngoài khu vực nhà thăm gặp; không được tự ý nhận, chuyển thư, quà cho phạm nhân;
  • không được thu bất kỳ khoản tiền nào khi giải quyết thăm gặp;
  • Phải ghi vào số theo dõi thăm gặp, cập nhật đầy đủ thông tin, phản ánh tình hình thăm gặp để quản lý, lưu trữ tài liệu theo đúng quy định và báo cáo Thủ trưởng cơ sở giam giữ biết;
  • Bàn giao ngay tiền, thuốc chữa bệnh, đồ vật khác của phạm nhân (nếu có) cho người có trách nhiệm quản lý.
0.0 Đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Các bước giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất là di sản thừa kế Bước 1: Xác định thời điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện Theo khoản 1 Điều 635 Bộ luật Dân sự 2015, thời điểm mở thừa kế...

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp thừa kế Theo luật sư Nguyễn Thành Huân, có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể dẫn đến tranh chấp thừa kế, nhưng có thể phân loại thành hai nhóm...

Khi phát hiện tin báo về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Cơ quan điều tra có trách nhiệm gì Căn cứ khoản 2 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định như sau: Thủ...

Cơ quan nào có nhiệm vụ tiếp nhận văn bản thông báo về tình hình tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn? Căn cứ tại khoản 2 Điều...

Trong giai đoạn truy tố, quyết định ban hành biện pháp kê biên tài sản có còn thuộc về Cơ quan điều tra không? Theo khoản 1 Điều 24 Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định thực hành quyền công tố,...

Phạm nhân có thể liên lạc điện thoại với thân nhân khi đang chấp hành án tại trại giam Bộ Quốc phòng không? Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định về việc phạm nhân liên lạc...

Phó thủ trưởng cơ quan điều tra có được quyền thay đổi Điều tra viên của vụ án hình sự không? Căn cứ khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định như sau: Nhiệm vụ, quyền hạn và...

Trình tự thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như thế nào? Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT quy định như sau: Thực hiện giám...

Động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng theo quy định pháp luật Hình sự là gì? Căn cứ vào khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP và khoản 6 Điều 2 Nghị...

1

 

0979800000