Hình phạt cho đối tượng thuê 2 xe ô tô rồi mang đi bán